Google+
ناممکن

پدرام مجیدی

برای خیلی‌ها رادیکال بودن مُد بود | پدرام مجیدی

برای خیلی‌ها رادیکال بودن مُد بود | پدرام مجیدی

یک روز رادیکال بودن مُد بود اما امروز مُد‌ها تغییر کرده‌اند. چرا که نمی‌شود رادیکال بودن را در کافه دست گرفت و یا توی قفسه‌اش گذاشت، آن را در جشن تولّد به دوست دختر کسی هدیه داد، برایش جشن امضا گرفت و یا در جمع آن را با صدای بلند خواند و به ظاهر منتقدان [...]

مرداد ۹, ۱۳۹۴ ناممکن یادداشت ۰

فارسی | پدرام مجیدی

فارسی | پدرام مجیدی

این که روزگاری در فارسی فکر کنی
سر سفره در فارسی بنشینی
جلوی پدرت در فارسی پاهات را دراز نکنی
زبان مادری‌ات را در فارسی چادر بپوشی [...]

فروردین ۱۸, ۱۳۹۳ ناممکن شعرهای ناممکن ۰

من نیستم پس هستم | پدرام مجیدی

من نیستم پس هستم | پدرام مجیدی

واکاوی «احمد» اثر پرهام شهرجردی
چه چیز می‌تواند خوانده شود؟ چه چیز پسِ پُشت آنچه شخص را به نوشتن واداشته؛ می‌تواند خوانده شود؟ از نشانه‌ی «احمد» به دنبال معناهایی جز خود نشانه می‌گردم؛ معنایی‌هایی‌گاه متضاد، متقاقض، نامربوط و شدیدا مربوط. «احمد» نا-داستان پرهام شهرجردی یکی از سوژه‌هایی است که هفته هاست مرا به خودش درگیر کرده، بازی [...]

آبان ۱۱, ۱۳۹۱ ناممکن واکاوی‌های ناممکن ۰