Google+
ناممکن

تازه‌های ناممکن:

حرف آخر | پرهام شهرجردی

در سال ۲۰۱۳، ستونی در مجله‌ی «ناممکن» افتتاح شد: روزگار دوزخی‌ی آقای ایاز. شروعِ پروژه‌ای برای انتشارِ کاملِ ایاز به زبانِ فارسی. نخست قرار بر این بود که به صورتِ پاورقی منتشر شود. چند قسمت [...]

شعرهای ناممکن:

هَـ هْ | رضا براهنی

هميشه ما گورستان‌های نو می‌آفرينيم           اما
دل مرا ببين که در گرو گورستان‌های کهنه‌ای ست که گورهاشان در خاک غربال می‌شوند [...]

فیلم‌های ناممکن:

سرود عشق | ژان ژُنه

ژان ژُنه تنها فیلم‌اش «سرود عشق» را در سال ۱۹۵۰ می‌سازد. شعر صامتی که فیلم می‌شود. در زندان اتفاق می‌افتد. دو زندانی. دو سلول. یک دیوار. دو عاشق. یک زندان‌بان که می‌پاید، که دیوار ضخیم [...]

یادداشت‌های ناممکن:

حرف آخر | پرهام شهرجردی

در سال ۲۰۱۳، ستونی در مجله‌ی «ناممکن» افتتاح شد: روزگار دوزخی‌ی آقای ایاز. شروعِ پروژه‌ای برای انتشارِ کاملِ ایاز به زبانِ فارسی. نخست قرار بر این بود که به صورتِ پاورقی منتشر شود. چند قسمت [...]